LMS چیست ؟

چهارشنبه 7 تیر‌ماه سال 1391 ساعت 06:33

سیستم‌ مدیریت آموزش الکترونیکی (LMS) چیست؟

واژه LMS سرنام عبارت «Learning Management System» و به معنی «سیستم مدیریت آموزش» است. Learning Management System یا سیستم مدیریت آموزش، نرم افزاری جهت تسهیل در امر آموزش می باشد. به عبارت دیگر سیستم مدیریت آموزش (LMS)٬ نرم افزاری است که فعالیت آموزش گیرنده را ثبت و پیگیری می کند. به عبارت دیگر٬ این سیستم٬ روند یادگیری و آموزش را به طور خودکار مدیریت می کند. یک سیستم مدیریت آموزش قدرتمند٬ مدیریت اجرایی برنامه های آموزشی را در درون یک سازمان تسهیل می کند و همچنین این سیستم فراگیران را قادر می سازد که به همکاری و مشارکت با فراگیران هم تراز خود بپردازند.

LMS ها عملا ابزاری هستند که فرایند E-learning را تسهیل مینماید. امروزه استاندارد های فراوانی برای یکسان سازی و هماهنگی میان همه انواع LMS بوجود آمده که برای نمونه استاندارد scorm برای یکسان سازی محتوای LMSدر همه سیستمها است.

این سیستم مدرسه آموزش الکترونیکی و فضایی است که برنامه های آموزشی در آن ارائه می شوند. استفاده آموزش گیرندگان از این نرم افزار برای تحصیل و یادگیری در آن زمان که بر روی شبکه حضور می یابند٬ بیشتر شبیه عمل وارد شدن دانش آموزان از در کلاس است. دانش آموزان با استفاده از LMS ٬ واحد درسی خود را انتخاب و مطالب درسی را دریافت می کنند؛ به تکمیل تمرینهای درسی و شرکت در امتحان می پردازند و با استاد و دیگر دانش آموزان ارتباط برقرار می کنند.

این سامانه فهرست کاربران و فراگیران را ثبت٬ رشته های آموزشی را دسته بندی٬ اطلاعات فراگیران را ضبط کرده و نیز گزارشهای ویژه و اختصاصی برای مدیر تهیه می کند.

این سیستم مدرسه آموزش الکترونیکی و فضایی است که برنامه های آموزشی در آن ارائه می شوند. استفاده آموزش گیرندگان از این نرم افزار برای تحصیل و یادگیری در آن زمان که بر روی شبکه حضور می یابند٬ بیشتر شبیه عمل وارد شدن دانش آموزان از در کلاس است. دانش آموزان با استفاده از LMS ٬ واحد درسی خود را انتخاب و مطالب درسی را دریافت می کنند؛ به تکمیل تمرینهای درسی و شرکت در امتحان می پردازند و با استاد و دیگر دانش آموزان ارتباط برقرار می کنند. 

در مطالب آینده انواع lmsومزایای استفاده از LMSدرج خواهدشد.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.